ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRS GAUJAS IELĀ 33A, 
uzsākot jauno 2019./2020. gada sezonu, aicina kopā amatiermākslas kolektīvus, kā arī uzņem jaunus dalībniekus!NODARBĪBU GRAFIKS

 

Vadītāji

Nodarbību laiki

Jauktajā korī "JUMIS"

Imants Kalniņš (tālr. 26510593)


Trešdienās  plkst. 19.00–22.00

Jauniešu korī "MUNDUS"

Didzis Soste ( tālr. 29138168)


Anna Paula Upīte (tālr. 25973679)

Otrdienās  plkst. 19.00–22.00

Jauktajā korī  "SAKNES"

Ārijs Ādamsons (tālr. 29377441)


Eduards Vācietis (tālr. 29353226)

Ceturtdienāsplkst. 19.00–22.00

Tautas deju ansamblī
"SPRIGULĪTIS"

Liene Kļaviņa (tālr. 29399109)

Svētdienās  plkst. 17.00–22.00

Vidējās paaudzes deju kopā
"SPRIGULIS"

Līga Lancmane (tālr. 29388183)

Pirmdienās    plkst. 19.30–22.00

Senioru deju kopā
"SPRIGULIS"

Līga Lancmane (tālr. 29388183)

Trešdienās  plkst. 19.30–22.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvā
"SĀNSOLĪTIS"

Rasma Graudīte (tālr. 22349941)

Otrdienās  plkst. 19.15–22.00

Senioru deju kolektīvā "DĒKA"

Liene Gailāne (tālr. 29187242)

Otrdienās un ceturtdienās  
plkst. 19.00–21.30

Nodarbības notiek Gaujas ielā 16

Vokālajā ansamblī
"MĒS TIKĀMIES MARTĀ"

Ivars Kraucis (tālr. 28611881)

Ilze Kalniņa (tālr. 29786519)

Otrdienās plkst. 19.00–21.30

Senioru vokālajā ansamblī
"GAUJMALAS LAKSTĪGALAS"

Elžbeta Bukovska (tālr. 26393000)

Pirmdienās un trešdienās 
plkst. 13.00–15.00

Vīru vokālajā ansamblī

Gunārs Freidenfelds (tālr. 26411718)

Otrdienās un ceturtdienās  
plkst. 11.00–13.00

Tradīciju kopā "ĀBOLS"

Inese Krūze (tālr. 29289859)

Ilze Kļaviņa (tālr. 29166140)

Pirmdienās  plkst. 17.00–20.00

Amatierteātrī "KONTAKTS"

Artūrs Breidaks (tālr. 26418722)

Trešdienās  plkst. 19.00–22.00

Senioru līnijdeju grupā "VARAVĪKSNE"

Iveta Kalniņa (tālr. 29221108)

Pirmdienās  plkst. 10.00–12.00

Trešdienās  plkst. 10.30–12.30

Piektdienās  plkst. 10.00–12.00